"Các tác phẩm triết học của ông thấm nhuần niềm tin tôn giáo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các tác phẩm triết học của ông thấm nhuần niềm tin tôn giáo." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tác phẩm triết học của ông thấm nhuần niềm tin tôn giáo." dịch sang tiếng anh: His philosophical writings are imbued with religious belief.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login