"Nghiện rượu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống gia đình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nghiện rượu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống gia đình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghiện rượu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống gia đình." câu này dịch sang tiếng anh:Alcoholism affects all aspects of family life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login