"Các quốc gia láng giềng đang có mối thù với quyền đối với dòng sông." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các quốc gia láng giềng đang có mối thù với quyền đối với dòng sông." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quốc gia láng giềng đang có mối thù với quyền đối với dòng sông." tiếng anh là: The neighboring states are feuding over the rights to the river.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login