"Thực sự, tôi hầu như không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Thực sự, tôi hầu như không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thực sự, tôi hầu như không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi." tiếng anh câu này là:Really, I hardly know how to express my gratitude.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login