"Chất độc của rắn gây tê liệt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chất độc của rắn gây tê liệt." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chất độc của rắn gây tê liệt." tiếng anh là: The snake's poison causes paralysis.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login