"Công việc kinh doanh của tôi thành công nhất khi tôi hình thành mối quan hệ đối tác tốt với người khác." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Công việc kinh doanh của tôi thành công nhất khi tôi hình thành mối quan hệ đối tác tốt với người khác." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc kinh doanh của tôi thành công nhất khi tôi hình thành mối quan hệ đối tác tốt với người khác." tiếng anh dịch: My business was most successful when I formed a good partnership with someone else.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login