"Ông đã dành ngày càng nhiều thời gian xa nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã dành ngày càng nhiều thời gian xa nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã dành ngày càng nhiều thời gian xa nhà." câu này dịch sang tiếng anh:He was spending more and more time away from home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login