"Tôi thích trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ công việc hàng ngày của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi thích trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ công việc hàng ngày của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ công việc hàng ngày của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: I'd love to be a professional writer, but I'm not giving up my day job just yet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login