"Câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật của chúng tôi có độc quyền sử dụng sân vào thứ Hai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật của chúng tôi có độc quyền sử dụng sân vào thứ Hai." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật của chúng tôi có độc quyền sử dụng sân vào thứ Hai." tiếng anh là: Our figure skating club has exclusive use of the rink on Mondays.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login