"Trái tim lưu thông máu quanh cơ thể." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Trái tim lưu thông máu quanh cơ thể." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trái tim lưu thông máu quanh cơ thể." dịch sang tiếng anh là: The heart circulates blood round the body.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login