"Bạn có thể tắt đèn pin hoặc cắm nó vào nguồn điện." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bạn có thể tắt đèn pin hoặc cắm nó vào nguồn điện." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể tắt đèn pin hoặc cắm nó vào nguồn điện." câu này tiếng anh là: You can run the torch off batteries or plug it into the mains.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login