"Tôi đã từng là một thợ đóng giày." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã từng là một thợ đóng giày. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã từng là một thợ đóng giày." câu này tiếng anh là: I had once been a shoemaker.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login