"Cô hiếm khi đến thăm dì." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô hiếm khi đến thăm dì." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô hiếm khi đến thăm dì." câu này dịch sang tiếng anh là: She rarely visits her aunt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login