"Donna không biết gì về sự liên quan của chồng mình với người phụ nữ khác." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Donna không biết gì về sự liên quan của chồng mình với người phụ nữ khác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Donna không biết gì về sự liên quan của chồng mình với người phụ nữ khác." tiếng anh câu này dịch: Donna knew nothing of her husband's involvement with another woman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login