"Các con vật đã được căng thẳng với nhau." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các con vật đã được căng thẳng với nhau." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các con vật đã được căng thẳng với nhau." tiếng anh câu này dịch: The animals have been roped together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login