"Ông kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử." câu này tiếng anh là: He called for a boycott of the elections.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login