"Các vệ binh hoàng gia bày tỏ lòng tôn kính với nhà vua." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các vệ binh hoàng gia bày tỏ lòng tôn kính với nhà vua." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vệ binh hoàng gia bày tỏ lòng tôn kính với nhà vua." dịch sang tiếng anh: The Imperial Guards presented homage to the king.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login