"Cung điện hiện đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cung điện hiện đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cung điện hiện đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu." tiếng anh câu này dịch: The palace has now been restored to its original splendour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login