"Cô ấy bị què từ bệnh bại liệt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô ấy bị què từ bệnh bại liệt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy bị què từ bệnh bại liệt." dịch câu này sang tiếng anh là: She's lame from polio.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login