"Bạn không được để thành công này đi vào đầu bạn." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Bạn không được để thành công này đi vào đầu bạn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không được để thành công này đi vào đầu bạn." tiếng anh câu này là:You mustn't let this success go to your head.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login