"Viên sỏi tạo nên một gợn sóng trên mặt hồ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Viên sỏi tạo nên một gợn sóng trên mặt hồ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Viên sỏi tạo nên một gợn sóng trên mặt hồ." tiếng anh câu này dịch: The pebble made a ripple on the surface of the lake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login