"Bùn dính vào giày của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bùn dính vào giày của chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bùn dính vào giày của chúng tôi." tiếng anh là: Mud adhered to our shoes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login