"Bạn sẽ được kiểm tra thị lực miễn phí nếu bạn dưới 16 tuổi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn sẽ được kiểm tra thị lực miễn phí nếu bạn dưới 16 tuổi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ được kiểm tra thị lực miễn phí nếu bạn dưới 16 tuổi." tiếng anh câu này dịch: You will get a free sight test if you are under 16.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login