"Cô ấy có một cách tiếp cận khá thoải mái để làm việc nhà." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô ấy có một cách tiếp cận khá thoải mái để làm việc nhà." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một cách tiếp cận khá thoải mái để làm việc nhà." tiếng anh là: She has a fairly relaxed approach to housework.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.