"Cô nên biết ơn vì anh đã làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô nên biết ơn vì anh đã làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nên biết ơn vì anh đã làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cô." tiếng anh dịch: She should be grateful that he was making things easier for her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login