"Chàng trai lặn xuống độ sâu 40 feet." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chàng trai lặn xuống độ sâu 40 feet." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai lặn xuống độ sâu 40 feet." tiếng anh câu này dịch: The young man dived to a depth of 40 feet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login