"Hai đoàn tàu gặp nhau tại một nhà ga nhỏ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Hai đoàn tàu gặp nhau tại một nhà ga nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai đoàn tàu gặp nhau tại một nhà ga nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh: The two trains met at a small station.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login