"Trường có tuyển sinh 800 sinh viên." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Trường có tuyển sinh 800 sinh viên." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trường có tuyển sinh 800 sinh viên." dịch câu này sang tiếng anh là: The school has an enrolment of 800 students.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login