"Tôi xin lỗi. Tôi cho rằng tôi nên gõ" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi xin lỗi. Tôi cho rằng tôi nên gõ tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi. Tôi cho rằng tôi nên gõ" câu này tiếng anh là: I beg your pardon.I suppose I should have knocked
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login