"Họ đi dọc theo cánh tay trên bãi biển." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Họ đi dọc theo cánh tay trên bãi biển." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đi dọc theo cánh tay trên bãi biển." dịch sang tiếng anh là: They walked along the beach arm in arm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login