"Đó là giờ cao điểm và chúng tôi trườn bò cùng ở mức 15 dặm một giờ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó là giờ cao điểm và chúng tôi trườn bò cùng ở mức 15 dặm một giờ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là giờ cao điểm và chúng tôi trườn bò cùng ở mức 15 dặm một giờ." dịch câu này sang tiếng anh: It was rush hour and we crawled along at 15 miles an hour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login