"Khái niệm này được thực hiện như được đưa ra trong các nghiên cứu xã hội." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Khái niệm này được thực hiện như được đưa ra trong các nghiên cứu xã hội." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khái niệm này được thực hiện như được đưa ra trong các nghiên cứu xã hội." tiếng anh là: The concept is taken as a given in social studies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login