"Nỗi đau buồn của cô trở nên bớt dữ dội hơn với những năm tháng trôi qua." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nỗi đau buồn của cô trở nên bớt dữ dội hơn với những năm tháng trôi qua." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nỗi đau buồn của cô trở nên bớt dữ dội hơn với những năm tháng trôi qua." câu này tiếng anh dịch: Her grief became less intense with the passing years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login