"Hỗ trợ cho ông Thompson đang tăng lên." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hỗ trợ cho ông Thompson đang tăng lên." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hỗ trợ cho ông Thompson đang tăng lên." câu này dịch sang tiếng anh:Support for Mr Thompson is growing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login