"Cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho việc duy trì gia đình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho việc duy trì gia đình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho việc duy trì gia đình." tiếng anh là: She worked hard to earn money for the maintenance of her family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login