"Bạn có thể tăng âm lượng lên?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn có thể tăng âm lượng lên?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể tăng âm lượng lên?" dịch câu này sang tiếng anh là: Can you turn the volume up?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login