"Nhiều thực hành nuôi dạy trẻ sớm rất tàn nhẫn theo tiêu chuẩn hiện đại." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nhiều thực hành nuôi dạy trẻ sớm rất tàn nhẫn theo tiêu chuẩn hiện đại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều thực hành nuôi dạy trẻ sớm rất tàn nhẫn theo tiêu chuẩn hiện đại." tiếng anh câu này dịch: Many early child-rearing practices were cruel by modern standards .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login