"Bạn nên khai thác ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn nên khai thác ngay lập tức." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên khai thác ngay lập tức." dịch câu này sang tiếng anh là: You'd better dig in at once.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login