"Ông được thành lập có uy tín trong thế giới kinh doanh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông được thành lập có uy tín trong thế giới kinh doanh. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được thành lập có uy tín trong thế giới kinh doanh." câu này tiếng anh là: He is reputably established in the business world.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login