"Ông đã có một hoạt động để giảm sưng trong não." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông đã có một hoạt động để giảm sưng trong não." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã có một hoạt động để giảm sưng trong não." tiếng anh là: He had an operation to reduce the swelling in his brain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login