"Các ghi chú tôi đã mang lại đang chờ để được chắt lọc vào một cuốn sách." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các ghi chú tôi đã mang lại đang chờ để được chắt lọc vào một cuốn sách." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ghi chú tôi đã mang lại đang chờ để được chắt lọc vào một cuốn sách." tiếng anh câu này dịch: The notes I had brought back were waiting to be distilled into a book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login