"Cô bé vướng sợi mẹ đang đan." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô bé vướng sợi mẹ đang đan." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bé vướng sợi mẹ đang đan." dịch sang tiếng anh: The little girl tangled the yarn her mother was knitting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login