"Cô ấy là âm thanh trong cơ thể và tâm trí." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô ấy là âm thanh trong cơ thể và tâm trí." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là âm thanh trong cơ thể và tâm trí." dịch câu này sang tiếng anh: She is sound in body and mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login