"Bộ phim là một ví dụ về việc làm phim tâm thần phân liệt ở thời điểm tồi tệ nhất." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bộ phim là một ví dụ về việc làm phim tâm thần phân liệt ở thời điểm tồi tệ nhất." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ phim là một ví dụ về việc làm phim tâm thần phân liệt ở thời điểm tồi tệ nhất." dịch câu này sang tiếng anh là: The film was an example of schizophrenic movie-making at its worst.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login