"Hòa bình thế giới là một nguyên nhân tất cả chúng ta nên làm việc cho." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hòa bình thế giới là một nguyên nhân tất cả chúng ta nên làm việc cho." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hòa bình thế giới là một nguyên nhân tất cả chúng ta nên làm việc cho." câu này tiếng anh dịch: World peace is a cause we should all work for.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login