"Khóa học cung cấp cơ hội để chuyên môn trong năm cuối cùng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Khóa học cung cấp cơ hội để chuyên môn trong năm cuối cùng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khóa học cung cấp cơ hội để chuyên môn trong năm cuối cùng." câu này dịch sang tiếng anh:The course offers the opportunity to specialize in the final year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login