"Bác Earl đã kiệt sức và chiếc áo bị treo trong những mảnh vụn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bác Earl đã kiệt sức và chiếc áo bị treo trong những mảnh vụn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác Earl đã kiệt sức và chiếc áo bị treo trong những mảnh vụn." tiếng anh là: Uncle Earl was exhausted and his shirt hung in shreds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login