"Tôi có cái túi ngủ này mà mẹ tôi đã làm từ một chiếc chăn không gian." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi có cái túi ngủ này mà mẹ tôi đã làm từ một chiếc chăn không gian." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có cái túi ngủ này mà mẹ tôi đã làm từ một chiếc chăn không gian." tiếng anh dịch: I had this sleeping bag which my mother had made from a space blanket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login