"Sư tử chiến đấu để bảo vệ cô gái trẻ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sư tử chiến đấu để bảo vệ cô gái trẻ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sư tử chiến đấu để bảo vệ cô gái trẻ." tiếng anh câu này dịch: The lioness fought to protect her young.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login