"Đồng hồ của bạn chỉ cần làm sạch và nó sẽ tốt như mới." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đồng hồ của bạn chỉ cần làm sạch và nó sẽ tốt như mới." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đồng hồ của bạn chỉ cần làm sạch và nó sẽ tốt như mới." câu này dịch sang tiếng anh là: Your watch just needs cleaning and it'll be as good as new.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login